Wpisz swój kod pocztowy

Polityka prywatnościInformacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem danych osobowych jest BEL - POL sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, KRS 0000136320.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do umożliwienia korzystania z platformy Rezerwacja pomiaru on line oraz w celu związanym z wykonaniem pomiaru i przedstawieniem oferty handlowej w zakresie sprzedaży drzwi, podłóg lub innego asortymentu oferowanego przez Spółkę. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do umożliwienia Pani/Panu korzystania z platformy Rezerwacja pomiaru on line oraz do wykonania pomiaru i przedstawieniem oferty handlowej w zakresie sprzedaży drzwi, podłóg lub innego asortymentu oferowanego przez Spółkę.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: ochronadanych@bel-pol.com.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Copyright by Bel-pol - rezerwacja pomiaru on-line © 2019 | wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Graff